3B Diş Baskı ile Çürümeyen Diş Hayal Değil

Bilim dünyasının çürük yapan bakterileri yok eden ve ‘çürümeyen dişler’ üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sertaç Aksakallı, üç boyutlu baskı teknolojisinin bu alanda etkin bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor.

Üç boyutlu baskı (3D printing) birçok alanda kullanımalanı bulduğu gibi, sağlık alanında da tedavi amaçlı olarak yer bulmayabaşladı. Tıp alanında kulak, kalp kapakçığı, eklem üniteleri gibi yapılarınüretimine imkan sunan üç boyutlu baskı, geliştirilen yeni teknolojiler ve yenimalzeme seçenekleri ile ağız ve diş tedavisi için de önemli bir çözüm alanısunuyor. Üç boyutlu baskının diş hekimliğinde de gitgide artan bir kullanımoranına sahip olmaya başladığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. SertaçAksakallı, günümüzde ortognatik cerrahi, çene travması ameliyatlarındaçenelerin doğru kapanış ve ilişkilerinin sağlanabilmesinde kritik bir rolüstlendiğine işaret ediyor.  Yrd. Doç.Dr. Aksakallı, 3B baskının “İmplant uygulamalarında en doğru açıyla implantıyerleştirebilmek için, ağız ve diş modellerinin elde edilip tedaviplanlamasının daha doğru yapılabilmesi için, şeffaf plaklarla ortodontik tedaviyapılabilmesinde ve kaplama, köprü gibi sabit-hareketli protez üretimindekullanıldığı bilgisini paylaştı.

3B baskı ile hızlıve az maliyetli tedavi

Üç boyutlu baskının ağız ve diş tedavisinde kolaylık getirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, “İşlemden işleme fark etse de, üçboyutlu baskı sayesinde hem kişiye özel tedaviler yapılabilmekte hem laboratuvar aşaması aradan çıkarılarak zaman ve maliyet kazancı sağlanmakta hemde daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneğin basit bir köprü (sabitprotez) uygulanması eğer 3B baskı ile yapılırsa laboratuvar işleri 3B baskı makinesi dakikalar içinde halledilip hastanın tedavisinin kısa sürede bitmesi sağlanabilir. Ara safhalar ortadan kalktığı için maliyetler düşebilir ve enufak parçalar bilgisayar ortamında düzeltilebildiği için daha iyi sonuçlaralınabilir.”

Üç boyutlu diş baskısınıngeleceği

Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, üç boyutlu baskı teknolojisinin gelişiminin ağız ve diş sağlığı tedavisinin gelecek açısından pozitif gelişmeler imkan vereceğine işaret ediyor: “Dün; 3B baskı yapılamıyordu, işler insan gücüyle hallediliyordu, artık makinelerle 3B üretim yapılabiliyor. Bugün;üretilen bu ürünlerin insan sağlığına uyumlu hale getirilip hekimlerin kullanımına sunulması söz konusu. Yarın; yumuşak dokularda dahil olmak üzere daha fazla organ ve vücut parçaları üretilecek ve bu organlar her türlü geliştirmeye açık olacaklardır.”

3B diş baskısı‘çürümeyen diş’te etkin rol alacak

Şu an çürük yapan bakterileri yok eden dişler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, bu alanda yapılan ilk testlerde başarılı sonuçlar alındığına işaret ederek, “Dolayısıyla yakın zamanda 3B baskı teknolojisinde ‘çürümeyen dişler’in kullanıma sunulması hayal değil!” diyor.

Bu Yazıyı Paylaş

Yorum Yaz